زمان – دفعه بازیگر افسانه ازدواج فرزند

زمان – دفعه: بازیگر افسانه ازدواج فرزند سینما زندگی احساس اخبار سینما

گت بلاگز علم و تکنولوژی ، تلسکوپ&raquo، هزارتوی مغز انسان در &laquo

داستان | تلسکوپ | آشنایی | تلسکوپ | برنامه علمی | مغز |

، تلسکوپ&raquo، هزارتوی مغز انسان در &laquo

در قسمت سوم «تلسکوپ» به ناشناخته ترین بافت جهان، یعنی «مغز» قدم می گذاریم. آشنایی ما از دنیا با مغز شکل گرفته ولی همین مغز یکی از رازآلودترین پدیده هاست. با «تلسکوپ» نگاهی به این بافت پیچیده انداخته ایم. در این قسمت، مغز را از چشم فرزند ها نگاه می کنیم، داستان می بینیم و با مغز بازی می کنیم. جهت لذت بردن از جذابیت های دنیای علم به www.telescope.ir بروید. امیدواریم با «تلسکوپ» از دیدن دنیا لذت ببرید.

واژه های کلیدی: داستان | تلسکوپ | آشنایی | تلسکوپ | برنامه علمی | مغز |

دانلود و مشاهده هزارتوی مغز انسان در «تلسکوپ»

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz